FINANCOVANIE KAMPANE

Z čoho financujem informačnú kampaň

Všetky náklady spojené s kampaňou sú hradené z mojich súkromných zdrojov. Celý proces financovania môžete priebežne sledovať aj on-line na webovej adrese:
www.transparentneucty.sk (názov účtu je Michal Cimmermann)

Nemôžem sa spoliehať na masívnu a nákladnú kampaň, financovanú stranami a často aj záujmovými podnikateľskými skupinami. Na druhej strane, práve vďaka tomu, že nie som dotovaný mecenášmi či straníckymi centrálami, môžem sa slobodne rozhodnúť v prospech projektov, ktoré pomôžu nášmu mestu a premenia politiku na verejnú službu.

Ako ma môžete podporiť

• Finančnou podporou kampane prostredníctvom transparentného účtu „Michal Cimmermann“ na  www.transparentneucty.sk
• Poskytnutím reklamného a mediálneho priestoru
• Dobrým slovom o mne vaším priateľom

No a predovšetkým tým, že pôjdete 9. apríla 2016 voliť

MENU
FINANCOVANIE KAMPANE