home profil

JUDr. Michal Cimmermann

"ZOBUĎME ZLATÉ MORAVCE,
ABY BOLI LEPŠÍM A MODERNÝM, MESTOM PRE ŽIVOT.“

Právnik, dobrovoľník, zakladateľ Občianskeho združenia ZMena, nezávislý poslanec, člen Transparency International Slovensko, srdcom Zlatomoravčan a nezávislý kandidát na primátora. Predovšetkým som však človek, ktorý si úprimne želá, aby sa moje rodné mesto stalo skutočne pekným a modernými miestom pre život. Už roky aktívne prispievam k rozvoju komunitných aktivít a dobrovoľníctva. V Zlatých Moravciach som uskutočnil množstvo projektov, Zbierka oblečenia pre núdznych, Knižné búdky, Teplo domova a portál Odkaz pre starostu, ktorý umožňuje obyvateľom efektívne komunikovať so samosprávou a riešiť tak každodenné problémy a nedostatky v ich okolí.

Vo svojom úsilí však nie som sám.

Prvýkrát v histórii Zlatých Moraviec idem s podporou nezávislých poslancov a aktivistov so spoločným programom Za lepšie Zlaté Moravce. To čo nás spája, nie sú politické hry ale spoločná chuť posunúť mesto dopredu.

Základné body od ktorých sa bude odvíjať volebný program:

1) Nájomné byty pre mladé rodiny
2) Obnova mestskej plavárne a kúpaliska
3) Oprava miestnych komunikácii
4) Udržanie mestskej nemocnice
5) Mesto ako partner pre investorov
6) Stop rozhadzovaniu peňazí
7) Obnova a oživenie mestských parkov

 

      Podpis

      JUDr. Michal Cimmerman
      ZA LEPŠIE ZLATÉ MORAVCE

MENU
FINANCOVANIE KAMPANE