Vážení priatelia, milí spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám  predstavil môj volebný program, ktorý som vypracoval na základe mojich dlhoročných skúseností z dobrovoľníckej činnosti, pôsobenia v mestskom zastupiteľstve mesta Zlaté Moravce, či štúdia fungovania iných samospráv na Slovensku ale aj v zahraničí.

Tento dokument nie je iba výsledkom každodenného vysedávania za písacím stolom, práve naopak, jeho obsah je do veľkej miery ovplyvnený návrhmi a podnetmi občanov, s ktorými sa pravidelne stretávam na diskusiách a poslaneckých dňoch.
 
Pri jeho tvorbe som si vybral náročnejšiu cestu. Text nemá iba pár fráz, ako je u nás zvykom, obsahovo ide o veľmi rozsiahly dokument presahujúci dva a pol ročné funkčné obdobie. Pretože sa domnievam, že na obnovu a oživenie mesta, ktoré minimálne 3 volebné obdobia spalo, potrebujeme presadiť systémové riešenia úspešné v iných slovenských mestách, ale aj zahraničí. V rámci Zlatých Moraviec je môj volebný program úplne novátorský.
 
V jeho texte som sa zameral na to, aké konkrétne zmeny, opatrenia a celkové rozhodnutia očakáva od samosprávy dnešná spoločnosť. Môj volebný program je obrazom toho, ako by mal v súčasnej dobe zástupca občanov konať a myslieť. Nevidieť v projektoch problémy, ale výzvy. Nečakať na zázraky, ale byť aktívny, inovatívny a hľadať riešenia. Nebyť figúrkou v rukách straníckych pohlavárov, ale robiť maximum pre pozdvihnutie svojho mesta. Vedieť inšpirovať a ísť príkladom.

 

            pre zobrazenie kliknite sem

MENU
FINANCOVANIE KAMPANE